KF 53-38 BYTČA

www.collectorum.eu
uvod.gif
onas.gif
stanovy.gif
clenovia.gif
schodza.gif
fotogaleria.gif
kontakt.gif
zaciatocnici.gif
cinnost.gif

O NÁS

Pri zostavovaní „veľmi stručného“ výňatku o nás, mi bola nápomocná publikácia Otto Gáťa – Dejiny filatelie v Bytči vydaná pri príležitosti 65.výročia organizovanej filatelie v Bytči v roku 2009 a členovia klubu p. Helmeš a p. Krúpa. Obrazové materiály poskytli členovia KF-53-38 Bytča a ZK - Hliník n/Váhom. Musím sa ospravedlniť tým, ktorí nie sú menovite spomenutí, pre stručnosť a prehľadnosť sa „nezmestili“... Aspoň malou satisfakciou by mal byť „šuflík“ bývalí členovia – kde by sa mal menovite každý kto bol s filateliou Bytča spojení nájsť.


Jozef Lulák          
Začiatky zbierania poštových známok v Bytči a tiež pohľadníc možno datovať od poslednej štvrtiny 19. storočia. Jedným zo „záchytných“ bodov zbierania poštových známok je dochovaná korešpondencia starších rodín v Bytči, z ktorých sú známky vystrihnuté a z pohľadníc prevažne odlepené. Takýto postup je zistený tiež v súkromnej korešpondencii Bytčianskeho rodáka Alexandra Lombardiniho (1851-1897). Potvrdzuje to aj korešpondencia veľkopodnikateľa v Bytči a jedného z najväčších boháčov Rakúsko-Uhorskej monarchie rodáka z Hliníka pri Bytči baróna Leopolda Poppera (1821-1886). Majetnejší zberatelia známok a ich deti mali k dispozícií albumy na známky aj s vyobrazením známok.


album1.jpgalbum2.jpg


Pošta Bytča 1901

Pošta_Bytča.jpg

Začiatkom 20.storočia 1907-1908 začali so zbieraním známok súperiť iné aktivity na Bytčiansku – športy – turistika, lyžovanie a cyklistika. Zbieranie známok začalo ustupovať, ale záujemcovia ostali. Obrat nastal po roku 1918 – vznik Česko-Slovenskej republiky. Predstaviteľom obnoveného povojnového záujmu bol mladý Gejza Gansler - zberateľ známok ale aj zakladateľ futbalového klubu už v roku 1912. Podobne Ľudovít Horánsky, Ján Fundárek, Pavel Puškár a ďalší. Dvadsiate a tridsiate roky boli v znamení neorganizovanej filatelie. Filatelisti v Bytči sa schádzali najčastejšie v dome Gejzu Ganslera obchod so železným tovarom a zbraňami).


ganzler.jpg

V priebehu tridsiatych rokov 20.storočia sa Bytčianski filatelisti ešte stále bez založenia klubu schádzali po domácnostiach ale už častejšie v tzv. „besede“ – spoločenskej miestnosti pivovaru Bytča.


pivovar.jpg

hlinka.jpg

V roku 1938 zakladajú klub filatelistov v Považskej Bystrici a je na „spadnutie“ založenie klubu v Bytči – avšak prichádzajú politicko-štatoprávne zmeny (14.3.1939 – vznik Slovenského štátu, krátko nato začína 2.svetová vojna). Zbierajú sa známky s portrétom A. Hlinku a Dr. Jozefa Tisu – prezidenta Slovenskej republiky, vydávané do roku 1945.


tiso.jpg

biros.jpgpeciatka.jpg

10.VI.1944 – založený filatelistický spolok v Bytči, na valnom zhromaždení boli prítomní – Gejza Gansler, Rudolf Lyžičiar, Július Chudík, Filip Tonka, Ladislav Gondžár, Ján Treskoň, Michal Fundárek, Elemér Leimdörfer – Hlinovský, Judr. Pokorný, Judr. Horánsky, Ján Honza, Ferdinand Adamík, akademický sochár Stanislav Bíroš ktorý graficky vyhotovil prvú pečiatku spolku Slovenských filatelistov v Bytči. VI.1945 – zvolaná členská schôdza. Do Septembra 1945 mal spolok 38 členov.K 1.výročiu oslobodenia Slovenska vydáva spolok Slovenských filatelistov v Bytči zvláštny nálepný list nazývaný aj „pamätný hárček“ v náklade asi 1500ks.


harcek.jpg

peciatka2.jpg

Koncom roku 1946 mal spolok 62 členov. Roky 1945-1948 boli rokmi vzmáhania sa klubového života, členské schôdze boli pravidelné a zúčastňovala sa väčšina členov. Dohodou medzi Ministerstvom pôšt, ústrednou radou odborov a ústredím Česko-Slovenských filatelistov sa v roku 1950 začleňuje pod závodné kluby revolučného odborového hnutia (Osvetové besedy). Spolok filatelistov si v nových podmienkach získal podporu v začlenení pod ZK RoH Považské pivovary.


haranta.jpggondzar.jpg

Šesťdesiate roky – roky prílivu nových záujemcov a taktiež roky istej nepohody vo výbore krúžku. (12 členov filatelistického krúžku z Hliníka hrozilo osamostatnením) v tej dobe predsedom Ivan Ján Haranta z Hliníka.

V roku 1961 zvolený predseda klubu Ondrej Petrovský taktiež z Hliníka. V roku 1965 bolo v stredoslovenskom kraji 32 filatelistických krúžkov. 30.5. 1965 v novoprijatých stanovách (celoštátna konferencia zväzu československých filatelistov v Prahe) sa upúšťa od úradného termínu „krúžok“ ktorý nahrádza – klub. Klub filatelistov Bytča dostáva registračné číslo 09-23. Dňa 17.5.1969 na Sliači založený zväz slovenských filatelistov – Bytča pri tom nechýba. Delegát za Bytču Ivan Ján Haranta. Podľa novej registrácie klub dostáva číslo KF-09-44. V roku 1971 na schôdzi klubu filatelistov bolo prijaté uznesenie na získanie školskej mládeže pre filateliu. Na začiatku bolo iba 5 mládežníkov Miloš Gero, Jarovičiar, Michal Keblúšek, Ján Vallo a Štefan Vallo. Začiatkom roku 1972 patril mládežnícky krúžok pod pioniersky dom a dostal evidenčné číslo S-225. Vedúcim krúžku bol Ladislav Gondžár.

1. propagačná výstava - 1974 - 761 návštevníkov
2. propagačná výstava - 1975 – 668 návštevníkov
V rokoch 1973 – 1975 a v roku 1978 vystavujú mladý filatelisti na okresných a krajských súťažiach, kde zbierajú ocenenia ako veľká postriebrená medaila, veľká bronzová medaila, malá bronzová medaila (o. i. 5 členov získava odborný odznak zdatnosti III. Stupňa a Ján Vallo odborný odznak II. stupňa).
3. propagačná výstava 1976

Celoštátna výstava Bytča 1977 v renesančnom sobášnom paláci, jej organizátormi sú KF 09-44 Bytča a KF 09-22 Žilina.


vystava.jpg

vystava2.jpg

O rok neskôr 1978 si Bytča pripomenula 600. Výročie vzniku a pri jej príležitosti bola zhotovená príležitostná pečiatka, ktorú navrhol akademický sochár Stanislav Bíroš.


600vyrocie.jpg

V roku 1981 4. propagačná výstava, na členskej schôdzi v roku 1981 bol zvolený nový výbor – predseda Ladislav Gondžár, tajomník Filip Tonka. V roku 1990 bola v emisii znaky československých miest vydaná výplatná známka – Bytča v nominálnej hodnote 50 halierov (vyobrazená v záhlaví stránky) + FDC.


FDC.jpg

Do roku 1991 bol záujem o filateliu veľmi ustálený (okolo 50 členov). K podstatnej zmene prichádza po roku 1991 – každoročný úbytok členov z klubovej organizácie. Začali roky novej doby – na všetko sa začalo pozerať cez peniaze. Za krátky čas zaniklo 16 klubov na Slovensku. Našťastie klub filatelistov v Bytči sa udržal. V roku 1995 k 100.výročiu organizovanej filatelii na Slovensku požiadal tajomník klubu pán Helmeš o usporiadanie XII. Dni filatelie Slovenska a bol úspešný.XII. Dni filatelie Slovenska v Bytči 12.8.1995

XIIdni.jpg

XIIdni2.jpg

XIIdni3.jpg

XIIdni4.jpg

XIIdni5.jpg


140 rokov pošty Bytča 1.9.1997

140rokov.jpg

140rokov2.jpg


XIX. Dni filatelie Slovenska v Bytči 22.6.2002

XIXdni.jpg    p1.jpg

XIXdni2.jpg

XIXdni3.jpg


XXIV. Dni filatelie Slovenska v Bytči a 150. rokov pošty Bytča 1.9.2007

XXIVdni.jpg

XXIVdni2.jpg

150rokov.jpg

V roku 2009 Bytčianska filatelia oslavuje 65. výročie založenia a pri tejto príležitosti JUDr. Otto Gáťa vydáva publikáciu Dejiny filatelie v Bytči (viď. vydavateľská činnosť).Filatelistická olympiáda mládaže 7. a 8. jún 2013

Filatelisticka_olympiada_1.jpg

V dňoch 7. a 8. júna 2013 sa v Bratislave konala filatelistická olympiáda mládeže. Náš klub zastupovali traja členovia z Krúžku mladých filatelistov: Patrik Dzurec, Mária Putirková a na poslednú chvíľu aj najnovšia členka Petronela Ballová.


Filatelisticka_olympiada_2.jpg

Značnú pomoc pri príprave detí na olympiádu poskytol podpredseda Zberateľského klubu Hliník nad Váhom Juraj Putirka. Vedúci Krúžku mladých filatelistov pán Stanislav Helmeš vypracoval odpovede na otázky a na schôdzkach ich názornými ukážkami prebral s deťmi. Dokonca sa podarilo vybaviť, že do Bratislavy spolu so súťažiacimi môžu vycestovať aj rodičia. Na olympiáde prebehla aj súťaž o výber návrhu na Detskú poštovú známku. Medzi víťazné návrhy patrili aj kresby našich členov, Patrik Dzurec uspel s kresbou Jánošíka a Petronela Ballová s kresbou Vlnky.XXX. Dni filatelie Slovenska v Bytči 14.-15.9.2013

Katalog.jpg        Pamatny_list.jpg

         Katalóg 30.dni filatelie Slovenska v Bytči 2013                       Pamätný list 30. dni filatelie Slovenska v Bytči 2013


Prehriadkovy_list.jpg

Prehriadkový list s personalizovanými kuponmi


Obalka_s_motivom_1.jpg

Obálka s motívom


Obalka_s_motivom_2.jpg

Obálka s motívom


Obalka_s_motivom_3.jpg

Obálka s motívom


Obalka_s_motivom_4.jpg

Obálka s motívom


Obalka_s_motivom_5.jpg

Obálka s motívom


Obalka_s_motivom_6.jpg

Obálka s motívom


Obalka_s_motivom_7.jpg

Obálka s motívom


Postovy_listok_1.jpg

Poštový lístok


Postovy_listok_2.jpg

Poštový lístok


Postovy_listok_3.jpg

Poštový lístok


Postovy_listok_4.jpg

Poštový lístok


Postovy_listok_5.jpg

Poštový lístok


Postovy_listok_6.jpg

Poštový lístok


Postovy_listok_7.jpg

Poštový lístok
Namiesto záveru

„Zlaté časy“ – 70. – 80. roky, keď známky zbierala celá ulica sú už dávno preč. Výmeny – dve ČSSR za jedno Albánsko, časy, keď Zanzibar stál na burze v Žiline 100 Kčs a bol pre nás len exotický sen sú už dávno minulosťou.

Filatelia je úžasný a krásny koníček – na celý život – obohacuje nie len naše albumy a zásobníky, ale aj vedomosti a poznanie.
Dúfam, že tieto stránky napomôžu na Bytčiansku – ak nie vrátiť záujem a počty členov za „Zlatých čias“, tak sa k nim aspoň priblížiť ...


Jozef Lulák          

Hore